Digitalizace

Digitalizace je přeměna fyzických dat, dokumentů a procesů na digitální formát. To znamená převod informací do podoby, která je snadno zpracovatelná a uchovatelná pomocí počítačů a elektronických zařízení. Digitalizace umožňuje efektivnější správu, sdílení a využití dat a procesů. Je klíčovým prvkem v modernizaci a automatizaci různých odvětví a organizací.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) je integrovaný softwarový systém navržený pro správu a automatizaci klíčových podnikových procesů a zdrojů v organizaci. Tyto procesy zahrnují účetnictví, financování, správu lidských zdrojů, řízení dodavatelského řetězce, výrobu a další.

Pomůžeme Vám s pořízením, implementací a optimálním nastavením rozšířeného ERP systému HELIOS iNuvio.

Digitalizace dokumentů

Pomůžeme Vám s převodem fyzických, tištěných nebo analogových dokumentů do digitální formy. To zahrnuje skenování papírových dokumentů, fotografii nebo digitalizaci jiných analogových médií a jejich konverzi do elektronických formátů, jako jsou PDF, JPEG, TIFF atd.
Zajistíme Vám pořízení a implementaci produktů wflow a DOCU-X OCR.

Hlavními kroky při digitalizaci dokumentů jsou:

Skenování: Papírové dokumenty jsou skenovány pomocí skeneru nebo multifunkčního zařízení, které je přemění na digitální obraz.

OCR (Optical Character Recognition): Volitelný krok, při kterém je text na naskenovaných obrázcích převeden do editovatelného textu pomocí OCR software. To umožňuje vyhledávání, indexování a další manipulaci s obsahem dokumentů.

Indexace a katalogizace: Naskenované dokumenty jsou indexovány a katalogizovány, což usnadňuje jejich vyhledávání a organizaci.

Ukládání a archivace: Digitální dokumenty jsou ukládány do elektronických úložišť, jako jsou databáze, cloudové úložiště nebo systémy pro správu dokumentů (DMS), aby byly snadno dostupné a zabezpečené.

Digitalizace dokumentů má mnoho výhod, včetně snížení nákladů na údržbu papírových dokumentů, zvýšení efektivity práce s dokumenty, snadnější sdílení a vyhledávání informací a snížení místa potřebného pro skladování dokumentů.

Digitalizace procesů

Pomůžeme Vám s transformací tradičních, často papírových nebo ručních podnikových procesů do digitální podoby za účelem zlepšení efektivity, rychlosti a přesnosti. Tento proces zahrnuje automatizaci a digitalizaci kroků a operací, které dříve vyžadovaly manuální intervenci. Tuto oblast pokrývá wflow a DOCU-X DMS

DMS

Pomůžeme Vám s nasazením DMS. DMS (Document Management System) je softwarová aplikace nebo systém navržený pro správu, ukládání, organizaci a sdílení elektronických dokumentů v organizaci. Hlavním účelem DMS je centralizovat správu dokumentů a usnadnit přístup k nim pro zaměstnance a další oprávněné osoby v rámci organizace. Můžeme Vám nabídnout produkt DOCU-X DMS a M-Files.

Funkce typického DMS mohou zahrnovat:

Ukládání dokumentů: Možnost ukládat elektronické dokumenty v různých formátech, jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace, obrázky atd.

Organizace a kategorizace: Schopnost organizovat dokumenty do logických kategorií a složek, aby byly snadno vyhledatelné a přístupné.
Správa verzí: Uchování a sledování různých verzí dokumentů a historie jejich změn.

Práva a oprávnění: Nastavení práv a oprávnění pro uživatele, které určují, kdo má přístup k určitým dokumentům a jaké akce mohou provádět.

Workflow management: Automatizace toku práce a schvalování dokumentů, která usnadňuje spolupráci a dodržování procesů.

Vyhledávání: Možnost rychle vyhledávat dokumenty podle různých kritérií, jako jsou názvy, klíčová slova nebo metadata.

DMS přináší organizacím mnoho výhod, včetně zlepšení efektivity práce s dokumenty, snížení chyb spojených s ručním spravováním dokumentů, zvýšení bezpečnosti dat a usnadnění dodržování předpisů a standardů.