M-Files

M-Files DMS

M-Files – spolehlivý a bezpečný Enterprise Content Management / Document Management systém. Poskytuje efektivní správu dokumentů a informací pro jakékoli podnikání. Přináší bezpapírovou kancelář díky digitalizaci dokumentů a jejich oběhu ve firmě. Přístup založený na metadatech umožňuje rychlé vyhledávání, a to v kontextu. Bezpečnost je zajištěna pomocí uživatelských práv. Integrace s Windows nenutí zaměstnance měnit způsob jejich práce. Poznejte, proč se stal systém M-Files vizionářem dle společnosti Gartner a lídrem trhu dle společnosti Nucleus.

M-Files QMS

Je-li Vaše podnikání silně regulované nebo v kvalitativně náročném odvětví, M-Files QMS je pro Vás správná volba. Systém M-Files pomáhá zajistit skutečné dodržení Vašich zásad, směrnic a pracovních postupů. Kromě špičkových funkcí správy dokumentů nabízí inovativní nástroje pro řízení jakosti (Quality Management System), které mohou ještě více zefektivnit průběh auditů díky využití automatizovaných procesů (workflow) a kontrolních mechanismů. Oprávnění na základě rolí zajistí okamžitý přístup relevantních osob, zatímco ostatní ani neví, že data existují. Zabudované sledování verzí dokumentů a historie přístupů umožňuje rychlý audit dodržování zásad a předpisů. Díky M-Files je správa řízené dokumentace, školení zaměstnanců či seznamování s novými firemními směrnicemi, řízení auditů včetně nápravných a preventivních opatření (CAPA) snadné.

M-Files Hubshare

Spolupracujete v týmu na obsahu a ztrácíte se v jednotlivých verzích souborů? Potřebujete efektivně sdílet dokumenty i s externími subjekty? M-Files Hubshare poskytuje digitální pracovní prostor pro bezpečnou spolupráci s Vašimi klienty a správu dokumentů. Uživatelům umožňuje vytvářet plně přizpůsobitelné „huby“, a efektivně tak řídit týmové projekty, sdílet firemní dokumenty a informace a spolupracovat při tvorbě obsahu. Pomáhá zefektivnit Vaši každodenní práci a podporuje spolupráci s interními i externími subjekty. Rádi Vám předvedeme živou ukázku!

M-Files jako on-premise, v cloudu nebo obě verze současně ?

M-Files nabízí několik metod nasazení, které vám poskytují dostatečnou flexibilitu a umožňují zvolit řešení, které nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům a přitom neohrozí Váš rozpočet.

On-Premise

Pokud Vaše organizace již investovala prostředky do fyzických serverů nebo odvětví, ve kterém působíte, vyžaduje použití on-premise řešení, například z důvodů bezpečnosti, tradiční M-Files on-premise řešení je pro Vás to pravé.

Cloud

Nasazení M-Files v cloudu nabízí flexibilitu řešení SaaS (software jako služba), variabilní licencování a škálovatelnost (např. možnosti rozšíření kapacity úložiště nebo přidání/odebrání licencí podle vašich aktuálních potřeb), aniž by vyžadovalo zásadní kapitálové investice a náklady na údržbu IT infrastruktury

Hybrid

Organizace mohou kombinovat oba přístupy, jak on-premise řešení, tak současně využívat M-Files ve veřejném nebo privátním cloudu.

Implementace M-Files

Systém používá zcela běžnou ergonomii, na jakou jsme zvyklí z MS Windows. Pro uživatele se tváří jako další disk. Proto stačí pouze krátké zaškolení.

Instalace a základní nastavení mohou trvat ve středně velké firmě v závislosti na složitosti procesů 2-10 dní. Proškolení interního administrátora 1-2 dny. Je možné též minimalizovat náklady vyškolením vlastního administrátora a následným vlastním nastavováním – vše závisí na Vašem rozhodnutí a Vašich aktuálních kapacitách.

M-Files lze velice snadno integrovat s mnoha různými systémy, například s ERP systémem HELIOS iNuvio. Systém je natolik dobře koncipován, že integrační práce mohou probíhat relativně rychle i levně.

Kontaktujte nás pro nabídku