Helios – nová verze 3.0.2024.0420

dots
dots

CRM

Oprava V souvislosti s úpravou vyžadující u organizace CZ, jejíž údaje se načetly z Ares, ověřit, před tím, než se nastaví příznak, nejprve DIČ DPH přes VIES, se IČ DPH u organizace SK, jejíž údaje se načetly z Finstat, začalo označovat jako neaktuální, pokud nebyla nastavena globální konstanta v Zajištění DPH – Povolit sledování nespolehlivých plátců a bankovních účtů (Povoliť sledovanie nespoľahlivých platiteľov a bankových účtov) a nedošlo k ověření přes VIES. Opraveno: IČ DPH se po načtení z Finstat bere automaticky za aktuální.
Oprava Poptávky přijaté – automaticky počítaná hodnota pole Stav v editoru hlavičky dokladu se vyhodnocovala po rozšíření možných hodnot chybně (neodpovídala správné hodnotě sloupce Stav v přehledu Poptávky přijaté). Opraveno

Firemní aktivity

Oprava Při zadávání aktivity zmizelo od verze 3.0.2024.400 při výběru organizace do polí Místo určení a Příjemce z přehledu Organizace tlačítko Všechny organizace sloužící k potlačení standardního filtrování. Opraveno

Mzdy (CZ)

Novinka Úřad práce – potvrzení příjmu – třídění DBV některých případech se mohl objevit problém při odesílání příjmu na úřad práce či při generování do XML souboru – objevila se chybová hláška ohledně nesouladu třídění mezi SQL serverem a databází (doporučované třídění Czech_CI_AS).

Provedeno ošetření třídění přímo při generování hlášení.

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Spätný rozpočet sociálneho poistenia vs max. VZ =0Od 1. 1. 2023 platí, že v prípade spätného rozpočtu SP, ak bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie, pre ktoré sa uplatňuje inštitút maximálneho vymeriavacieho základu, tak na príslušné kalendárne mesiace sa už zúčtovaný príjem nerozpočítava, a teda sa z neho nezaplatí ani poistné na úrazové poistenie. Toto neplatí ak maximálny vymeriavací základ bude rovný 0.

Spätný rozpočet SP bol upravený tak, aby v prípade že maximálny vymeriavací základ v obdobiach, do ktorých sa SP rozpočítava je rovný 0, tak sa táto situácia nebude považovať za dosiahnutie max. VZ. Táto úprava platí od 1. 1. 2023, čo zn., že ak odomknete mzdové obdobie, ktoré spadá do obdobia 1/2023 – trvá a prepočítane mzdu so spätným rozpočtom SP, dôjde k jej prepočtu podľa tejto úpravy.

Obecné

Oprava Nefungovalo zadání desetinného čísla stylem ,75. Muselo se zadat 0,75. Opraveno.
Oprava Agendové API – faktury: pokud není na řadě dokladů nastaveno “Zdroj kurzu DPH” = “Kurz faktury”, docházelo k chybnému dotažení “Měny DPH”. Opraveno.
Oprava REST API – externí akce typu plugin nešlo přes API zavolat – došlo k zatuhnutí na úrovni operačního systému a spojení vypršelo na timeout. Vzhledem k tomu, že je API volání zpracováváno ve vláknech, je třeba plugin přeložit a REGISTROVAT s nastavením COINIT_APARTMENTTHREADED. Takovýto plugin je pak možno volat jak z iNuvia, tak i z API.Jádro pluginu nastavovalo při překladu příznak Single, nikoliv Apartment. Single je legacy varianta Apartment, která ale v multivláknovém prostředí nemusí fungovat korektně. V případě, že je třeba existující plugin použít na API, je nutné ho znovu přeložit a poté ručně přeregistrovat (iNuvio toto automaticky neprovede). Jako kontrola správné registrace se může použít klíč v registrech operačního systému: Počítač\HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432Node\CLSID\<GUID_Pluginu>\InprocServer32 proměnná ThreadingModel – hodnota Apartment. Pokud proměnná ThreadingModel v registru chybí, jedná se o legacy mód.
Oprava Při spuštění zálohování v průběhu aktualizace databáze na novou verzi se objevovala chybová hláška “Access Violation Error”. Opraveno.
Oprava Pokud bylo v rámci jednoho widgetu Analytik definováno více textů, a na výšku se nevešly do zobrazovaného prostoru, tak se chybně zobrazila posuvná lišta a nebylo možné rolovat na další záznamy. Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Novinka Nastavení pro přenos poznámky 1 se zobrazuje v číselníku řad i pro vydané objednávky.
Oprava Od verze 3.0.2024.0400 přestala v došlých objednávkách korektně fungovat kontrola na zadávání položek s nastaveným příznakem Blokováno na hodnotu Archivní záznam. Informativní hlášení o použití takto označené položky se objevovalo nahodile bez ohledu na to, zda na dokladu taková položka byla, nebo ne. Opraveno
Oprava Vyhodnocování marže v některých případech nerespektovalo vypnutí upozornění o poklesu ceny pod hranici marže na řadách dokladů, resp. v globální konfiguraci. Opraveno

Splátkování a leasing

Novinka Pokud je předmět uzavřen nebo uhrazen, tak na něj nelze přiřadit úhradu. Pro tento případ jsou doplněny příslušné hlášky, aby byli uživatelé informováni.

Účetnictví

Novinka Týká se organizací s povinností odesílat výkazy PAP resp. PKP . Na webu byl zveřejněn aktualizovaný Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2024 – verze 2 .Do distribuce, do adresáře System je přidán nový soubor PARTKON_CZ_202403.TXT . Dosavadní soubor PARTKON_CZ_202403.TXT již v distribuci nebude.

Doporučení : V přehledu Organizace tlačítkem Partneři v konsolidaci státu otevřete přehled Partneři v konsolidaci státu . Akcí Import vyhledáte v adresáři system soubor PARTKON_CZ_202403.TXT a potvrdíte tlačítkem Otevřít . Poté spusťte akci Aktualizace konsolidace organizací ke dni .

Novinka Bylo odstraněno chybové hlášení “Kurz DPH nenájdený v kurzovom lístku“ u kontroly dokladů DPH v případě, že je na dokladu shodná cizí měna jako na příslušném období DPH, protože v tomto případě kurz není potřeba.
Oprava Při účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni z přehledu Faktury k datu se zobrazila chyba “Invalid object name …”. Účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni proběhlo správně.Opraveno.