Helios – nová verze 3.0.2024.0413

dots
dots

Fakturace

Novinka V tiskovém formuláři faktury systémové číslo -1474, Invoice, Corrective invoice – VAT Document, byl upraven tisk hlavičky na 2. a další straně podle první strany.

Mzdy (CZ)

Novinka Formulář Potvrzení – daňové zvýhodnění – děti zpětněV roce 2022 byla provedena úprava:

V případě, že chcete tisknout Potvrzení za předchozí rok a omylem jste v daném roce nezadali dítě do evidence Rodinní příslušníci, lze takové dítě promítnou do Potvrzení následujícím způsobem: dítě zadáte standardně do evidence Rodinní příslušníci v aktuálním roce, do sekce 3 – Poznámka zadáte hodnotu <PZ rrrr> ( př. rok 2021 <PZ 2021> ). Formulář pak budete tisknou v období, kterého se Potvrzení týká. Program zohledňuje při určení Datumu od – datum nástupu zaměstnance a datum narození dítěte . Takto zadané děti vztahující se k předchozímu roku program vyhledává až do března roku následujícího (tzn. např., že v roce 2022 lze tyto chybějící děti zadat až do 03/2022 a budou se správně tisknout v roce 2021).

Zpětné dohledání dětí bylo omezeno na březen následujícího roku. Nyní byla provedena úprava s omezením na červenec následujícího roku.

Novinka Potvrzení o příjmu – Penzijní pojištěníV případě, že byl druh fondu Doplňkové penzijní spoření (§ 15a odst. 1 písm. b )) na Potvrzení o zdanitelných příjmech se spoření zobrazilo jako § 15a odst. 1 písm. c. (nesprávně určeno písmeno daného paragrafu). Upraveno .
Novinka Přehled o platbě pojistného – telefonní čísloV tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného (-7795) nad přehledem Výpočet mzdy bylo rozšířeno pole pro telefonní číslo.

Příjmení a Jméno se dotahuje i nadále z uživatele, kde je nutné mít zadané Plné jméno jako Jméno Příjmení (např. Jan Novák).

Novinka Úřad práce – potvrzení příjmu na základě výzvy v XML – stav zaměstnanceV některých případech byl špatně vyhodnocen stav zaměstnance. Dle pokynů MPSV se v atributu bylZamestnancem načítá hodnota TRUE v případě, pokud byl zaměstnance s daných rodným číslem alespoň část dotazovaného období zaměstnancem, jinak se uvádí FALSE.

Upraveno.

Novinka Formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1.2.2024) – vypracovalPři tisku formuláře sys.č. -1617 Potvrzení pro Úřad práce (od 1.2.2024) se při tisku nenabízel dotaz s kontakty na přihlášeného uživatele.

Upraveno.

Oprava Servisní akce Mzdový list – přepočet – chybaServisní akce Mzdový list – přepočet nad přehledem Výpočet mzdy končila chybou A cursor with the name ‚cPocHodML‘ does not exist.

Opraveno.

Mzdy (SK)

Novinka UPRAVA – Sociálne poistenie – potravinári – zaokrúhľovaniePri výpočte odvodu poistného z VZ potravinári bolo upravené zaokrúhľovanie tak, aby finálne poistné bolo vždy na 2 DM nadol (doteraz bolo matematicky).

UPOZORNENIE:

Ak na tejto verzii prepočítate mzdy, v ktorých sa uplatňuje odvodová úľava pre potravinárov, dôjde k prepočtu poistného podľa nového zaokrúhľovania.

Sklady, nákup a prodej

Novinka Byl optimalizován select pro zobrazení palet SSCC. Tím by mělo být dosaženo zkrácení času na cca polovinu.

Výroba

Oprava Při rozkopírování kusovníku vyráběného dílce docházelo k zobrazení chybové hlášky a akce se neprovedla.Opraveno.