Helios – nová verze 3.0.2024.0131

dots
dots

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Tlačový formulár RZD riadok 04c – príspevky “DDS”Bol upravený distribučný tlačový formulár pre RZD:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403534 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2023

ktorý zobrazoval v riadku 04c hodnotu dvojmo.

Upravené

Novinka ÚPRAVA – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – riadok 03 – ČZDBol upravený distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403340 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2023

ktorý v riadku č. 3 – ČZD nezobrazoval správnu hodnotu v prípade, kedy mal zamestnanec nedoplatok na RZZP.

Upravené

Poznámka:

Distr. tl. formulár sys. č. -403339 – Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo (FDF) zobrazuje hodnotu správne.

Použité skratky:

  • ČZD – čiastkový základ dane
  • RZZP – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Oprava OPRAVA – Prenos dieťaťa do RZDNad prehľadom Daňový bonus – nároky a uplatnenie po deťoch za rok po spustení akcie Pridaj dieťa sa mohla zobraziť chybová hláška:

Arithmetic overflow error converting expression to data type int.

Opravené

Obecné

Oprava REST API: Při tvorbě textových položek poslaných přes agendové API nemusí dojít k nápočtu sloupců SamoVyDPHZaklad, SamoVyDPHCastka, SamoVyDPHZakladHM, SamoVyDPHCastkaHM. Opraveno.
Oprava Systémové REST API: pokud má přijatá faktura nastaveno Plnění DPH na Samovyměření, pak tvorba nové textové položky přes API nepřebere hodnotu sazby DPH, ale nechá přednastavené hodnoty (Sazba DPH = NULL a Sazba DPH samovyměření = sazba z hlavičky). Opraveno.

Pokladničný predaj (SK)

Novinka Doplněna podpora pro nastavení konfigurace zaokrouhlení DPH na položkách na hodnotu „Bez zaokrouhlení“.