Helios – nová verze 3.0.2024.0108

dots
dots

Celní případy

Novinka Do ECS vývoz byla přidána na záložku 4 kolonka Security, kde lze vyplnit kód EXS. Toto doporučujeme využít při vývozu přes Chorvatsko.
Novinka Odstranění kontroly na celní úřad odeslání v ICS dovoz

Fakturace

Novinka V rámci agendového API pro faktury přijaté je nyní možné poslat data organizace bez bankovního spojení.
Oprava Agendové API – faktury přijaté/vydané – za určitých podmínek mohlo dojít k chybnému nápočtu hlavičky dokladu. Opraveno.
Oprava Hlavička faktury v CZK, na fakturu dokladový převod výdejky v EUR. Ve verzích 3.0.2023.1201 a 3.0.2023.1207 se objevila hláškaNesouhlasí měna nebo jednotka měny na zdrojovém a cílovém dokladu

Opraveno, převod se provede bez hlášky.

iNuvio server

Oprava Při komunikaci mezi dataagentem a iNuvio serverem nedocházelo k rušení sezení. Opraveno.
Oprava iNuvio Server – Kernel mód: API endpoint …actions/execute/… chybně přebírá systémové parametry pro vlastní přehled a v případě externí akce typu Přehled i systémové parametry návazného přehledu. Opraveno.

Mzdy (CZ)

Novinka Statistická sestava ISPV – dohodyGenerování statistické sestavy bylo upraveno tak, že se v části o ekonomickém subjektu rozlišují položky pro dohody o provedení práce a dohody o činnosti dle druhu PP.
Novinka Rozdělení penzijních fondů – Potvrzení o příjmuZ důvodu detailního členění jednotlivých druhů penzijních fondů na Potvrzení o příjmu vznikla následující úprava:

Jestliže je do nabídky Paušály a srážky vložena srážková mzdová složka, která se týká penzijního pojištění zaměstnavatele, zobrazí se na záložce Banka, Změny, oblast Penzijní fond – Druh fondu. V tomto atributu musíte určit, o jaký typ penzijního pojištění se jedná.

Vybíráte z následujících hodnot:

  • <neurčeno> – default pro všechny MS v paušálech
  • § 15a odst. 1 písm. a)
  • § 15a odst. 1 písm. b)
  • § 15a odst. 1 písm. c)

Pokud se jedná o srážku penzijního pojištění za zaměstnavatele, je vyplnění atributu povinné. V případě jeho nevyplnění se objeví chybová hláška.

Novinka Dohody – Dovolená – zjednodušené zadáváníV rámci jednoduššího zadávání dovolené u dohod byly provedeny úpravy, které jsou popsány v níže uvedeném odkazu:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Mzdy_-_dovolen%C3%A1_u_dohod_od_1.1.2024_-_Poradna_(CZ)

Novinka Nepeněžní benefity – počáteční hodnotyDo Počátečních hodnot nad Mzdovými údaji byl na záložku 1 – Roční kumulace do sekce Příspěvky doplněn nový atribut Benefity, kam je možné zadat již uplatněnou částku nepeněžních benefitů před 1. ostrým obdobím či před fúzí.
Novinka Roční sestavy – Potvrzení o zdanit. příjmech-záloh. daň (32) – formulářV Ročních sestavách byl vytvořen nový tiskový formulář sys.č. -1612 dle nového vzoru. Tiskový formulář (vzor 31) byl časově omezen do 31.12.2023, bude se tedy pro tisk nabízet implicitně v roce 2023

V roce 2024 se již bude nabízet formulář nový (systémové číslo -1612)

Hlavní změnou ve formuláři jsou detailně rozčleněné druhy fondů podle jednotlivých paragrafů.

Novinka Roční sestavy – Potvrzení o zdanit. příjmech-záloh. daň AJ (32) – formulářV Ročních sestavách byl vytvořen nový tiskový formulář sys.č. -1615 dle nového vzoru. Tiskový formulář (vzor 31) byl časově omezen do 31.12.2023, bude se tedy pro tisk nabízet implicitně v roce 2023

V roce 2024 se již bude nabízet formulář nový (systémové číslo -1615)

Hlavní změnou ve formuláři jsou detailně rozčleněné druhy fondů podle jednotlivých paragrafů.

Novinka Sestava Zůstatky dovolené nad přehledem Výpočet mzdy – úpravaBylo upraveno načítání údajů do přehled Zůstatky dovolené (akce nad přehledem Výpočet mzdy ). Úprava se týká pouze načítání údajů o dovolené za aktuální mzdové období, a to v případě, že není ještě uzavřena mzdová karta zaměstnance,

K dobám čerpání dovolené na docházkových MS se skupinou docházky Dovolená se nově přičítají i doby na mzdových složkách sražené přečerpané dovolené i proplacené nevyčerpané dovolené.

Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 2023 – PDF/FDF – opravené PDFNa základe aktuálne dodaného opravného podkladu (PDF) bol upravený distribučný tlačový formulár:

Sys. č./ Názov / Platnosť od

-403339 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo (FDF) / 01.01.2023

Oprava rieši prípadné nesprávne zobrazovanie niektorých znakov, napr. “Č”.

Novinka ÚPRAVA – Posudzovanie ročného nároku na daňový bonus na deti od roku 2023Doteraz sa pri posudzovaní ročného nároku na DB od roku 2023 porovnávala maximálna mesačná výška nároku s mesačnou zákonnou výškou DB.

POZOR:

Odteraz sa pri posudzovaní ročného nároku na DB od roku 2023 porovnáva maximálna ročná výška nároku s ročnou zákonnou výškou DB.

UPOZORNENIE:

Ti, ktorí už vykonali ročné zúčtovanie DB na deti za rok 2023, by mali po update na túto verziu spustiť nad ukončenými RZD akciu Aktualizácia RZD (všetkých alebo označených).

Novinka ÚPRAVA – Export zamestnancov so ZPNápočet prehľadu Ročný výkaz o plnení podielu za rok 2023 bol upravený tak, aby v prípade kedy dôjde k zmene poberania invalidného/čiastočného invalidného dôchodku na starobný dôchodok A ZÁROVEŇ invalidita trvá (tj. v zázname o ID/ČID je zaškrtnutý atribút Invalidita trvá), aby atribút “trvanie_invalidity_do” bol prázdny.
Novinka ÚPRAVA – Prehľad Zostatky dovolenkyNad prehľadom Výpočet mzdy akcia Zostatky dovolenky zobrazuje aktuálny stav dovolenky vrátane aktuálneho mzdového obdobia, tj. vrátane čerpania dovolenky v aktuálnom mzdovom období bez nutnosti uzavretia mzdovej karty zamestnanca.

Odteraz sa do čerpania dovolenky pripočítajú aj doby na mzdových zložkách, pre prečerpanú a preplatenú nevyčerpanú dovolenku.

Obecné

Novinka Bylo doplněno logování a upravena práce s cache u WebView. Více informací je v článku zde:

https://public.helios.eu/inuvio/doc/cs/index.php?title=Instalace_WebView2_-_Poradna_(CZ)

Oprava Výstupní data z volání API endpointu …actions/execute/… v části “data” nejsou kódována jako validní JSON. Opraveno.
Oprava Opraven chybný routing, který způsoboval nefunkční endpoint POST /api/v1/actions/execute.
Oprava Ve sloupcích “Realizované úhrady v HM celkem” + “Je dorovnání úhrad” byla syntaktická chyba na úrovni SQL. Zobrazení těchto sloupců nebo snaha o jejich načtení v Report Builderu vedla k chybě “Incorrect syntax near ‚)’….“ Opraveno.

Sklady, nákup a prodej

Novinka Výdejky export formát EDI XML 2002 a EDI XML 2012Rozšířena záložka 5-Dodatky o zatržítko Neexportovat rozlišení zboží, obal. Ve výsledku je pak v rámci XML zprávy a položek výdejky skryt tag <article_type></article_type>
Oprava Od verze 3.0.2024.0100 se v případě, že byla nastavena globální konstanta Při položkovém převodu čísla skladů přenášet (Globální konfigurace, Sklady, Nákup a prodej, Položky dokladů) na hodnotu Ano , se do příjemky-převodky generované při realizaci výdejky-převodky položkovým převodem přenesly položky s vazbou na sklad, z něhož bylo vydáno, místo na sklad, do něhož se má přijmout. Opraveno