PRODUKTY

HELIOS iNuvio

je nejrozšířenější podnikový (ekonomický) systém ve středně velkých společnostech. Poskytuje vám dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci.

V Í C E

M - FILES

vám pomohou ukládat, vyhledávat, sdílet a zabezpečit dokumenty napříč celou firmou. Solidní technologie je připravena na propojování s dalšími systémy uvnitř firmy.

V Í C E